P & C portaal gemeente Middelburg

Via dit portaal kunt u de Kaderbrief, Programmabegroting, Tussenrapportages en de Jaarstukken van de gemeente Middelburg digitaal raadplegen. De inhoud van de digitale versies is identiek aan de beschikbare PDF-versies. Daarnaast bieden de digitale versies een aantal verdiepingsmogelijkheden.